وبلاگ فراری های دنیای واقعی

نیاز

آدمها شبیه حرف هایشان نیستند .....
ساده لوح نباش!!!!
هیچ کس دیگری را برای چیزی که هست دوست ندارد!
علاقه ی آدمها به هم ، از نیاز هایشان شروع میشود
نیازهایی که شاید روزی ، آدم دیگری، پاسخ بهتری برایشان داشته باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:28  توسط فراری  | 

ﺻـــﺎﺩﻗـــﺎﻧــﻩ ﺑـــﺪ ﺑــاش

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧـﺎﺷﻴــﻢ ﮐـﻪ ﺍﮔــﺮﻡ ﻇـﺎﻫــﺮﻣـﻮﻥ★

⇜ﺑــﻪ ﻗـﺸﻨـﮕــﻲ ِﺧـﯿـﻠﻴــﺎ ﻧﻴــﺴﺖ★

⇜ﭘﻴـﺶ ﺧــﻮﺩﻣﻮﻥ ﺧــﻮﺷﺤــﺎﻟﻴـــﻢ ﮐـﻪ ﺑــﺎﻃـﻨﻤـﻮﻥ★

⇜اﺯﺧـﯿـﻠـﻴـﺎ ﻗـﺸﻨـــﮕﺘــــﺮﻩ★

⇜ﺻـــﺎﺩﻗـــﺎﻧــﻩ ﺑـــﺪ ﺑــاش★

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:32  توسط فراری  | 

خدایا اونی که

خدایا اونی که ازم گرفتیش همه دنیام بود ...

زندگیم بود ... وجودم بود ...

بعله 
 
مثل اینکه خدا اشاره میکنن زر نزن اون هیچ خری نبود :|

راست میگه :|

قانع شدم دیدم این اخرا جفتک مینداختا

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:51  توسط فراری  | 

بـعــــــضی وقـــــــــــتـا . . .

【 بـعــــــضی وقـــــــــــتـا . . . ⇣
بـعـضـ ↯ ـیـا . . . ↯
یـہ پـســــــتـایـۍ مـیــــــذارن . . . ⇣ 】
که دوسـت داری زیـــــرش بنویــــــسـی : ⇣
•●✦ تـو که خــــــودت یـــــکـی از اونایــــــی . . !
هــــــــــــــــــــHeــــــــــہ.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:19  توسط فراری  | 

نان دنيا را بخورید

عارفي به شاگردانش گفت!!
بر سر دنيا کلاه بگذاريد،
پرسيدند چگونه؟
فرمود:
نان دنيا را بخورید
ولي براى آخرت کار کنيد...

+ نوشته شده در  شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:20  توسط فراری  | 

بیخـــــود منتظـــــرنباش ...

بیخـــــود منتظـــــرنباش ...


تـــــو ديگر تـــــو نميشوى...


تـــــوخــــــودت رفتـــــی !


دیگــــــربمیــــــرم ازدلتنگــــــی هم. . .


صـــــدایت نمی کنم که برگــــــــــردی ... !✔

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:46  توسط فراری  | 

ﻣﻦ ﺷــﺮﻣﻨﺪﻡ ...

ﻣﻦ ﺷــﺮﻣﻨﺪﻡ ...
ﻭﺍﺳﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﮯ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻡ ...
ﻭﻟـﻰ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﮮ.
.ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـﮯ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﻧﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺑﻤﻮﻧﻪ .
ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـﮯ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﮯ ﻧﺰﻧﮯ ...
ﻭﻟﮯ ﺯﺩﮮ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﮯ ﻧﻤﮏ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺖ ﺣـــَﺪّ ﻧﺪﺍﺭﻩ.
ﻭﻟــــــــﮯ ﺷﮑﺴﺘﮯ ...
ﺗﺼﻮﯾﺮﮮ ﮐﻪ ﺍﺯﺕ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﻮﺩ .
ﺣﺴﮯ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ.
ﺣﺮﻣﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﭘﺎﺕ ﻣﻮﻧﺪﻡ .
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﮯ ﭼﻘﺪ ﻃﺮﻑ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﻨـــﮧ
ﺁﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮﺗﻢ
ﮐﻪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﮯﺗﻮﻧﯽ ﺍﻧﻘﺪ .....
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺍﻧﻘﺪ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﮯﮔﻔﺘﮯ ...
ﺁﺭﻩ ﺷــــــــــــــــــــﺮﻣﻨﺪﻡ!!!
ْ
ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻢ ﭘﺎﮮ ﮐﺴﮯ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺩﻋﺎﮮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﻤﻮ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﺎﯾﮯ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﻣﻮﻧﺪﻥ .
ﻭﺍﺳﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝِ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻡ .
ﺧﻮﺩﻡ ﮐﺮﺩﻡ ، ﺁﺭﻩ ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ...
ﮔﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﮐﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻋﻘﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ !
ﯾﻪ ﺍﻋﺘــــــــــﺮﺍﻓﻪ ✍✍✍
ﻣﻦ ﺷـــــــــــــﺮﻣﻨﺪﻡ✔
ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﯾﺪﻡ

+ نوشته شده در  شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:46  توسط فراری  | 

ارزوی بچگیم...

بزرگ شدن ......

آرزوی بچگیم بود......

که انصافا.....

به تجربه اش ........

نمی ارزید.....

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ساعت 14:33  توسط فراری  | 

درد نبودنت..

از کجای این زندگی مجازی

تو را بیرون بکشم درد نبودنت واقعی ست....

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 14:32  توسط فراری  | 

لامصب بد دردیه!

قسمتــ ــ ناراحتــ ـ

کننده ش اینجاســ ـ کــ ـه : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظــ♥ـــی !!!

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 14:32  توسط فراری  | 

مطالب قدیمی‌تر